Cítíš povolání být malou sestrou?

Naším povoláním je kontemplativní život ve světě chudých. Nemáme, ani neprovozujeme žádné díla, / školy, nemocnice, charitu…/ proto nemůžeme ve svém životě čekat viditelné výsledky. Naším dílem je láska. Ve víře jsme však  přesvědčené, že náš život darovaný Bohu, který žijeme uprostřed lidí sociálně znevýhodněných proto, abychom je milovaly pro ně samé,  může přispět k šíření Božího Království. Jestli se cítíš povolána k této formě řeholního života, tak neváhej a ozvi se. /kontakty/

Co je potřebné k tomu, aby ses  mohla na tuto cestu vydat? Důležitá je touha po vnitřní kontemplativní modlitbě a schopnost žít v komunitě.  Často i se sestrami z jiných národností. To vyžaduje i znalost cizích jazyků, především francouzštiny. Musíš počítat s tím, že už v počáteční formaci budeš poslaná do jiné země kvůli noviciátu, ale můžeš být rovněž požádaná o to, abys odešla žít tam, kde je toho třeba. Jedním slovem: Je potřebné být otevřená.  Měla bys být starší 18-ti let a zároveň ne starší než 40-ti let. Po překročení horní hranice věku je třeba žádat svolení od naší generální odpovědné sestry a její rady.  

Chceš-li poznat více, jak žijeme, zavolej a domluvíme se na návštěvě. Bude dobré, když nás navštívíš vícekrát, abys nás lépe poznala.  Budeš-li cítit, že realita, kterou vidíš, odpovídá tvojí vnitřní touze a že tě Bůh zve, abys ho následovala tímto způsobem,  požádej o setkání s regionální odpovědnou sestrou a domluv se s ní na stáži.  Pošle tě na několik týdnů do jedné nebo i  do více našich komunit. Na „vlastní kůži“ si odzkoušíš,   zda je takovýto život pro tebe vhodný. Když ano, požádej o vstup. Budeš žít jako před-postulantka a pak jako postulantka v jedné z našich fraternit. Po dobu postulátu tě bude formovat život v komunitě a v zaměstnání.  Najdeš si jednoduchou práci, abys mohla sdílet život manuálně pracujících lidí a být mezi nimi jako „kvas v těstě“. Každodenní modlitba adorace ti bude dodávat sílu. V ní budeš přinášet Pánu lidi, které  budeš potkávat. Zároveň ti komunitní život umožní lépe poznat sama sebe. Kromě četby Písma svatého budeš spolu s malou sestrou, která tě bude doprovázet, číst a poznávat naše Stanovy. Tato  etapa trvá minimálně rok. Pokud tvoje prvotní touha nevyhasne, spíše naopak, budeš cítit, že se tvoje povolání upevnilo, můžeš požádat o vstup do noviciátu.  Dříve, než se dozvíš, kde a kdy se bude konat, bude ti dán čas na studium francouzštiny nebo angličtiny. Kanonický noviciát trvá rok. Pomůže ti proniknout do naší spirituality a poznat naše zakladatele. Je to čas k rozlišování  tvého povolání a hledání  Boží vůle  pro tebe samou.  Po celou dobu ti bude pomáhat tvoje odpovědná sestra i celá komunita. Druhý rok noviciátu se žije v běžné komunitě. Po dvou letech noviciátu složíš sliby na období dvou nebo tří let, které můžou být i dvakrát obnovené. V období časných slibů tě  kromě  obyčejného života, vlastního naší spiritualitě,  čekají dva roky  studia teologie. Před věčnými sliby se účastníš takzvaného „Společného roku“, který se koná ve Francii a v Římě. Společně s malými sestrami z celého světa, přijatými v daném roce k věčným slibům, se budeš po dobu devíti měsíců připravovat na toto důležité rozhodnutí. Věčné sliby se skládají v zemi, odkud sestry pochází. A pak už následuje trvalá formace životem a různými přednáškami organizovanými na úrovni regionu, kontinentu i celosvětově.