Náš region

Rok 2019

byl historickým mezníkem v dějinách Fraternity Východní Evropy. Po několikaletém hledání, jak si být navzájem blíž a více se podporovat, jsme došly k rozhodnutí sloučit se do jednoho regionu. V srpnu  se  Polsko, Česká Republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a Srbsko stalo jedním regionem s názvem Středo-Východní Evropa. Spolu máme 12 komunit, polovina jich je v Polsku.

V srpnu 2022 jsme si zvolily novou regionální odpovědnou sestru, Krysiu Kláru, která je z Polska, a její radu, která má mezinárodní zastoupení. Regionální odpovědná sestra bydlí v Polsku- Krakově a její rádkyně v Štětíně, Praze a v Budapešti.

Kvůli usnadnění a organizaci společných  setkání je region  rozdělený do dvou sektorů A +B. Společným jazykem je francouzština, kterou mezi sebou komunikujeme.