Titulní stránka

Kdo jsme?

Ženy,které zasvětily navždy svůj život lásce k Bohu a ke všem lidem, svým bratřím a sestrám

pro Ježíše a jeho Evangelium a jako odpověď na jeho výzvu ke každé z nás.

Co žijeme?

Každý den se odevzdáváme lásce Páně cestou duchovního dětství, životem kontemplace uprostřed světa – mezi obyčejnými, chudými lidmi. Žijeme v malých tříčlenných až čtyřčlenných skupinkách-fraternitách v prostých obydlích a často pocházíme z různých zemí, abychom svědčily o universalitě Kristovy lásky.

Naším jediným vzorem je Ježíš z Nazareta. Nemáme žádná díla, protože naším apoštolátem je křičet Evangelium celým svým životem, skrze přátelství a vzájemnou důvěru s těmi, kdo jsou kolem nás. Na svůj život si vyděláváme obyčejnou prací, jako Ježíš v Nazaretě.

Světlem pro naši cestu je Evangelium, modlitba a Eucharistie, Pravidla a komunitní rozlišování

Naši zakladatelé


KAREL FOUCAULD


MALÁ SESTRA MAGDALENA

Fraternita v dalších zemích světa

viz následující internetové stránky :