Kdo jsme

Ženy, které zasvětily svůj život lásce k Bohu a ke všem lidem, svým bratřím a sestrám, pro Ježíše a jeho Evangelium.

Co žijeme?

Každý den se odevzdáváme lásce Páně cestou duchovního dětství, životem kontemplace uprostřed světa – mezi obyčejnými, chudými lidmi.

Naše kongregace je mezinárodní. Pokud je to možné, žijeme pospolu z různých zemí, abychom tak svědčily o universalitě Kristovy lásky. 

Bydlíme na sídlištích anebo na okraji měst v malých tří – čtyřčlenných komunitách, které nazýváme fraternity.

Naším jediným vzorem je Ježíš z Nazareta. Nemáme žádná organizovaná díla. Naším apoštolátem je hlásat Evangelium celým svým životem, skrze přátelství a úctyplný respekt ke všem lidem.