Titulní stránka Ježíš z Nazareta

Ježíš z Nazareta

Může z Nazareta vzejít něco dobrého?

Probudilo se nové ráno…

Jako většina lidí na Zemi, i já spěchám do práce nebo začínám malé práce doma. Nebo mne nemoc opět poutá k lůžku, k bytu… Mám svůj malý svět, kde se pohybuji, který ovlivňuji a který ovlivňuje mne. Mám kolem sebe a vedle sebe další lidí, které znám nebo neznám…

A když se ptám po smyslu dní, jež plynou pro obyčejného člověka tak obyčejně, v srdci se mi rozezní pramen, který zpívá o Otci v nebesích, který vítá do tohoto dne mne, své dítě, o Otci, jenž se chce v tomto dni se mnou setkávat a žít ho se mnou, abych nesl, nesla kolem sebe naději a úsměv i při únavě… vždyť jeho Syn žil právě takovým životem a dal mu ohromnou výkupnou cenu za lidstvo, protože Otec byl v Synu a Syn byl v Otci.

Ježíš chtěl hlásat světu Radostnou zvěst z postavení chudého.

*Malé sestry mají v církvi specifické poslání svědčit svým životem o hlubokém významu Betléma a Nazareta.

Tímto způsobem se zúčastňují díla Krista Spasitele, započatého ve slabosti jeslí a dovršeného v oproštění kříže. Celý život malých sester, zaměřený na Ježíše a prožívaný v solidaritě s chudými, má být obětován za spásu světa. Malé sestry zasvětí zvlášť svůj život za své bratry muslimy.

Snaží se postavit své fraternity tam, kde žijí chudí, a sdílet s nimi jejich sociální postavení, utrpení a ponížení, chudé ubytování, drsnou práci a zavrhování, které je důsledkem určitých morálních bíd.Budou hledat nejvhodnější prostředky podle situací a dob.

Zaměřují se na kočovníky, zapomenuté menšiny a na prostředí, jež jsou poznamenaná materialismem nebo ateismem. Vášnivě milují Ježíše a jeho Království. Proto budou křičet Evangelium celým svým životem a budou umět mluvit o něm s láskou. Jejich apoštolát bude apoštolátem dobroty a přátelství.

(Pravidla Malých sester Ježíšových)