Titulní stránka Křičet Evangelium celým svým životem

Křičet Evangelium celým svým životem

Chci ti, můj bratře a sestro, říci dobrou zprávu. Jsi milován, milována Bohem. Budeš mi ale věřit?

Moje slova tě nemusí oslovit, protože jich slyšíš kolem tolik! A slova mohou být jako vítr, jež se mění a zaniká… Ale budu-li tě milovat, zakusíš-li, co je to lidské přátelství, respekt, dobrota a solidarita s tím, co těžkého žiješ, pak pochopíš, že lidstvo dostalo největší dar v tom, že Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi…
(Jn 1,14)

Celá naše existence, celá naše bytost musí křičet evangelium ze střech. Celá naše osoba musí vydechovat Ježíše, každý náš skutek, celý náš život musí vypovídat o tom, že patříme Ježíšovi: Myslet, jako myslel Ježíš, konat podle jeho příkladu a slov… Lidé, vzdálení od Ježíše, musí poznat evangelium bez knih a slov, z mého života…Když vidí mne, mají vidět, jaký je Ježíš. (Karel Foucauld – Řehole a direktář)

V Pravidlech se píše, že se Malé sestry „nevěnují žádnému organizovanému apoštolátu“. Ale nikdy nebylo řečeno, že proto nemají mluvit o Kristu s lidmi kolem sebe, s těmi, kteří se stali jejich přáteli a bratry… Tak často jsem vás v minulých letech prosila, abyste o Ježíši mluvily otevřeně a spontánně, jako člověk mluví s přáteli a blízkými o někom, koho má rád, aby si ho i oni zamilovali. (Malá sestra Magdalena – Dopisy Malým sestrám III. svazek)

Nebudu šťastná, dokud nenajdu nejnepochopenější a nejvíc pohrdaný kmen, nejubožejšího člověka na zeměkouli, abych mu řekla: „Pán Ježíš je tvůj bratr a pozvedl tě k sobě…a já přicházím, aby ty ses stal mým bratrem a přítelem“. (Malá sestra Magdalena – Z jednoho konce světa na druhý)